ตำลึง ประโยชน์ต้านโรคติดต่อจากแมลง

ตำลึง ผักพื้นบ้านที่มีเครือเถาเลื้อยตามริมรั้ว มีรสชาติอร่อย ปลูกง่ายและยังได้ประโยชน์จากสารโภชนาการต่าง ๆ คนจึงนิยมนำมาประกอบอาหาร โดยมีความเชื่อที่ว่าตำลึงอาจมีสรรพคุณรักษาและต้านโรคต่าง ๆ ได้ด้วย ตำลึงเป็นแหล่งรวมสารอาาหารที่มีประโยชน์ มีเบตาแคโรทีน และมีแคลเซียมสูง ทั้งยังมีการสกัดสารประกอบอื่น ๆ จากผลและใบ

เพื่อหวังนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการรักษาหรือต้านเชื้อโรคได้ โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางส่วนกล่าวถึงสรรพคุณต่าง ๆ ของตำลึงไว้ ต้านโรคติดต่อจากแมลง ลิชมาเนียเป็นโรคติดต่อที่มีแมลงเป็นพาหะนำโรค เกิดจากการโดนริ้นฝอยทรายกัด ซึ่งพบแมลงชนิดนี้กระจัดกระจายได้ทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ แต่เดิมไม่พบในประเทศไทย แต่อาจติดเข้ามากับชาวไทยที่ไปทำงานในประเทศกลุ่มตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย อิรัก หรือซีเรีย เป็นต้น การรักษาโรคลิชมาเนียขึ้นอยู่กับประเภทและอาการของโรค แต่ยารักษาเฉพาะโรคนั้นมักทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแทรกซ้อนได้มาก จึงต้องใช้ยาอย่างระมัดระวังและอยู่ในการดูแลของแพทย์เสมอ อีกทั้งในปัจจุบันมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดื้อยาของตัวปรสิตที่เป็นเหตุของโรคนี้ และความเป็นพิษของยาที่มีต่อผู้ป่วย จึงทำให้เกิดการสรรหาวิธีการรักษาแบบอื่น ๆ ที่ปลอดภัยขึ้นมา ซึ่งมีงานวิจัยบางส่วนพบว่าตำลึงอาจช่วยต้านเชื้อของโรคลิชมาเนียได้

Scroll to Top